Invitasjon til Frambuleir sommeren 2015

Frambuleir-ungdomHver sommer arrangerer Frambu, landsdekkende kompetansesenter for personer med sjeldne diagnoser og deres familier, fagpersoner og støtteapparat, flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 til 35 år med en sjelden diagnose, kan søke om deltakelse.

Leirene byr på mye moro, sosialt samvær og spennende aktiviteter. Her får deltagerne møte andre i samme situasjon som seg selv, utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk.

Søknadsfristen er 1. mars 2015!

23.06 – 03.07: Frambuleir 1 med inntil 50 barn og unge i alder 12 – 16 år
07.07 – 17.07: Frambuleir 2 med inntil 50 ungdom og voksne i alder 16 – 30 år
21.07 – 31.07: Frambuleir 3 med inntil 50 ungdom i alder 14 – 20 år
03.08 – 09.08: Frambuleir 4 med inntil 30 voksne over 18 år

Les mer: