Medlemsbladet Iris, nr. 1 – 2015

Iris nr. 1 - 2015

Nytt medlemsblad i postkassen!

Det ble dessverre ingen utgivelser av Iris i 2014. I høst inntrådte Silje Vangsnes som ny redaktør, og arbeid med nytt format og rutiner ble påbegynt.

Denne uken ble endelig det nye Iris sendt ut til våre medlemmer. Det er i stiftet A5 booklet format (blad), og vi håper det faller i smak.

Du kan også laste ned medlemsbladet her:

Silje ber om tilbakemeldinger på lesbarhet og ellers konstruktive kommentarer. Både tilbakemeldinger og innlegg til neste nummer kan sendes til iris@aniridi.no.

OBS! Deadline for neste nummer er 1. oktober.

Dersom du er hovedmedlem og ikke har mottatt Iris i løpet av en uke: Har du meldt ny adresse til oss etter flytting? Betalt kontingenten? Adresseendringer kan sendes til medlem@aniridi.no. Er du sikker på at vi har riktig adresse på deg, send en epost til iris@aniridi.no, så sender vi et nytt blad.

Til sist er det på sin plass å takke Arvid Meløy for innsatsen som redaktør gjennom 7 årganger. Hvil nå din printer, Arvid.