Bli med på en ny norsk forskningstudie om aniridi!

Aniridi Norge formidler invitasjon til deltagelse i en veldig spennende norsk forskningstudie om aniridi. Ansvarlige for prosjektet er Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt Senter for Optikk, Syn og Øyehelse ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold.

Alle over ti år med aniridi kan melde seg på, under 16 år med samtykke fra foreldre. Samtykke til deltagelse kan når som helst trekkes tilbake og dersom du kun ønsker å gjennomføre noen av undersøkelsene og avstå fra andre er du likevel velkommen til å delta. Ingen av undersøkelsene skal være skadelige for øyet, men de tar tid og kan oppleves anstrengende eller medføre lett ubehag. Det vil bli lagt inn pauser og man vil få god informasjon før hver undersøkelse. Deltagelse skal oppleves som trygt for deg.

Som en bonus vil du få en omfattende kartlegging av din øyehelse, og du vil kunne få råd om plager som er relatert til synsfunksjon og tørre øyne.

Vi oppfordrer våre medlemmer i aktuell alder om å melde sin interesse tidlig så planlegging av gjennomføring kan starte.aniridia-eye