Invitasjon til den 3dje Europeiske aniridikonferansen

Aniridia Europe og den tyske aniridi-foreningen, AWS Aniridie Wagr e. V., skal sammen avholde den 3dje Europeiske aniridikonferansen i Duisberg, Tyskland 27. – 28. august 2016. Slike konferanser er ekstremt viktige. De bringer medisinske spesialister sammen for erfaringsutveksling, styrker eksisterende nettverk og får nye øyeleger og andre fagfolk involvert. Leger og forskere fra hele Europa og verden kommer for å prate om de viktigste spørsmålene rundt forskning og behandling.

Dagen i forveien (26. august) vil være en brukerdag.

Oppdatert informasjon, program og påmelding finnes på konferansewebsiden: aniridiaconference.eu/.

Arrangøren søker midler til konferansen gjennom blant annet crowd-funding. Du kan gi støtte til konferansen gjennom prosjektsiden på startnext.com.

aniridia conference 2016 flyer
Last ned konferanseflyer (PDF)