Rare Disease Day 2016

Rare Disease Day 2016Rare Disease Day – En Sjelden Dag – arrangeres verden over den hvert år siste dagen i februar.

Målet med arrangementet er å øke bevisstheten om sjeldne sykdommer og hvordan de påvirker livene til pasienter og deres familier.

SSD har samlet en liste over en del ting som skjer på ”sjeldendagen” mandag 29.2.:

  • Senter for sjeldne diagnoser snakker (og synger) om sjeldne diagnoser på NRK Østlandssendingen ca. kl 15.15.
  • Mandagens Dagbladet har et bilag om sjeldne diagnoser.
  • Konferansen En sjelden dag i Oslo blir streamet fra kl 10.
  • Ansatte fra kompetansesentrene står på stand på Oslo S mandag ettermiddag.
  • Bildeshow om sjeldne diagnoser på skjerm utenfor Oslo S.
  • Artikkel i Tidskrift for Den norske legeforening.
  • Følg også med på nettsidene og Facebooksidene til kompetansesentrene og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
  • Og ikke minst Facebooksiden til Rare Disease Day!