Medlemsbladet Iris – nr. 1 – 2017

Bladet er sendt i posten til alle hovedmedlemmer. Du kan også laste ned og lese den digitalt:

Dersom du er hovedmedlem og ikke har mottatt Iris i løpet av en uke: Har du meldt ny adresse til oss etter flytting? Betalt kontingenten? Adresseendringer kan sendes til medlem@aniridi.no. Er du sikker på at vi har riktig adresse på deg, skriv til iris@aniridi.no, så sender vi et nytt blad.