Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetHva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som arrangerer disse kursene.

Kursene er lagt til hyggelige hoteller rundt i landet og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kursene starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj.

Kurset passer for dere som:

  • har en utfordrende hverdag
  • vil ha tid til å være kjærester
  • vil ha hjelp til å bli bedre på kommunikasjon
  • føler dere har lite tid til hverandre
  • ønsker verktøy til å håndtere konflikter
  • vil unngå krangling
  • vil treffe andre foreldre i samme situasjon

For mer informasjon, se: