Sjelden dagen 2018: En sjelden tilstand på en sjelden dag.

Aniridi Norge er stemmen til personer med Aniridi i Norge, og bidrar gjennom internasjonalt samarbeid også til at aniridipasienter og deres pårørende blir hørt og sett også i andre land. Alle som har Aniridi og våre pårørende jobber for at Aniridi skal bli mer synlig og bedre forstått. Vi er forberedt på å forklare en …