Sjelden dagen 2018: En sjelden tilstand på en sjelden dag.

Aniridi Norge er stemmen til personer med Aniridi i Norge, og bidrar gjennom internasjonalt samarbeid også til at aniridipasienter og deres pårørende blir hørt og sett også i andre land.

Alle som har Aniridi og våre pårørende jobber for at Aniridi skal bli mer synlig og bedre forstått. Vi er forberedt på å forklare en gang, to ganger, ja ti ganger eller enda flere ganger om det trengs for å bli sett og forstått.

Aniridi Norge:

  • kjemper for aniridipasienters rettigheter slik at vi får den støtten og hjelpen vi trenger.
  • fremmer gode initiativ som fremmer kunnskap om aniridi
  • vise at vi kan leve gode liv med aniridi
  • jobber med å øke bevisstheten om Aniridi
  • leder an ved å fremme forskning
  • jobber med å bygge nasjonale og internasjonale nettverk mellom fagpersoner og pasienter for å fremme forskning og kunnskap.
  • Jobber for at det skal utvikles forebyggende tiltak mot ytterligere synstap.
  • utvikle nasjonale og internasjonale protokoller som beskriver de beste terapeutiske behandlingene

Støtt oss gjerne gjennom et bidrag til aniridiforskning.

Vår forskningskonto er: 5081.20.29611