Invitasjon til aniridisamling og årsmøte 2018

Aniridi Norge

Tid: Fredag 8. juni – søndag 10. juni
Sted: Hurdal syn- og mestringssenter til Norges Blindeforbund, Hurdal i Akershus.
Påmelding: Innen torsdag 27. april 2018.

Påmeldingskjema på www.aniridi.no/samling2018/
(Evt. Tove Hauge på tlf. 951 08 110)

 

Aniridi Norge inviterer medlemmer til en hyggelig helg ved herlige Hurdal syn- og mestringssenter til Norges Blindeforbund den andre helgen i juni.

Litt om programmet for samlingen

Samlingen begynner fredag kveld med middag kl. 18, og årsmøte kl. 20.

Lørdag formiddagen starter programmet med, at det kommer to synspedagoger fra Statped. De skal fortelle om rettigheter og muligheter med tilrettelegging for barn/unge i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Multioptikk og Adaptor kommer til å ha utstilling av hjelpemidler i «Hamersborg» mellom Synspedagogene og lunsj/uteaktivitet.

Lunsjen lørdag blir ute, og nede ved Gamma v/Hurdalsjøen. Det blir også uteaktivitet for alle med «Stjerneorientering og teambilding» med Jan Helge Svendsen. Dette varer fra kl. 12:30 – 16:00.

Søndag formiddag får vi besøk av forskere og leger fra fagkomiteen og «Kongsberg-prosjektet». Vi får en oppdatering på det aller siste innen aniridiforskning, hva som skjer i Europa og nye forskningsprosjekter. Til slutt på samlingen blir det en evaluering og lunsj, før avreise hjem.

Det blir tid til erfaringsutveksling og sosialt samvær, både ved uteaktiviteter på dagen og i sofakroken på kvelden. Underholdningen på lørdagskvelden blir med «Tull og tøys med klovnen Knut».

Aniridi Norge har nå blitt 15 år, og dette blir markert på lørdagskvelden med en «festkake».

Det blir buffe middag både fredag og lørdag kveldene.

Et endelig oppsett av programmet kommer etter hvert, til de som melder seg på.

Aktiviteter og barn

Som tidligere år leier vi aktivitør Jan Helge Svendsen fra Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Norges Blindeforbund, og assistenter. Barn fra 4 år og oppover får tilsyn under program/årsmøte. Vi ber de med barn oppgi hvilke behov de har for barnepass, når de melder seg på samlingen.

Senteret har svømmebasseng, treningsrom og turmuligheter.

Egenandel og reiseutgifter

Egenandel fredag – søndag (fullpensjon kun på Hurdal syn- og mestringssenter):
voksne: 500,- barn u/15: 250,- (Barn på eget rom betaler som voksen)

Egenandel per dag (inklusive måltider kun på Hurdal syn- og mestringssenter):
voksne: 200,- barn u/15: 100,-

Egenandel betales ved påmelding, til konto 5081.06.11178, men ikke senere enn 27. april 2018. Merk betaling med «Samling 2018» og navn.

Egenandel gjelder kun de med gyldig medlemskap, også barn. Andre må dekke alle kostnader selv. Måltider til og fra samlingen, må hver deltaker betale selv, og dette blir ikke refundert av Aniridi Norge.

For innmelding, se www.aniridi.no/om-oss/bli-medlem/.

Påmelding er bindende, men forfall med legeattest godtas.

Reiseutgifter refunderes i etterkant. Skjema for reiseutgifter utdeles på samlingen. Det forutsettes at man benytter rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte. Ta godt vare på alle reisekvitteringer, kun dokumenterte reiseutgifter dekkes. Bestill billetter med en gang, da er de som regel billigst.

Ankomst og fellestransport

Det blir satt opp maxi taxier fra Gardermoen til Hurdalsenteret på fredagen, i forhold til behov. NB! oppgi ankomstid og behov for barnesete ved påmelding. Dette for at det skal bli lettere å se hvor mange avganger man må ha med maxi taxier. Siste avreise blir senest kl. 16.00. Alle maxi taxiene må være fylt opp, før de drar fra Gardermoen. Uformelt samlingspunkt i kafeen ved informasjonen i første etasje.

Avreise fra Hurdalsenteret til Gardermoen på søndagen: kl. 14.00 med buss.

Det finnes ingen rutetilbud på strekningen Hurdalsenteret-Gardermoen. Taxi dekkes normalt ikke uten forhåndsgodkjenning av styret v/ leder.

Årsmøte 2018

Årsmøte blir som annonsert fredag 8. juni, kl. 20.00.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år. Innkalling til årsmøtet kunngjøres for alle medlemmene senest 8 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted.

 

Styret og arrangementskomiteen ønsker alle og hver i sær hjertelig velkommen til samling. Det skal bli kjempehyggelig å treffes!