Aniridi-dagen 2018

Mens Aniridi Norge har ingen offisielle begivenheter for å feire Aniridi dagen i år. Feires det stort rundt i Verden og slik kan våre medlemmer også delta på feiringene med resten av Verden. Feiringen skjer på to måter gjennom internasjonale nettmøter på hovedsakelig Engelsk, såkalte «Webinars» og gjennom #AniridiaSight Webinars Folk rundt om i verden vil …

Endringer av verv på Årsmøtet 2018

Endringer i verv på årsmøtet 2018 Styret Elin Helen Tjomsland, Leder, Gjenvalgt for et 1. år Sølvi Jernsetervangen Ørstenvik, Gjenvalgt for to år som Medlem, konstituert på første styremøte som Nestleder Tove Hauge, ikke på valg, Medlem Tord Jardar Håkonsen, Ikke på valg, Medlem Espen Vangsnes, Gir seg. Erstattes av Håkon Kolltveit Larsen Håkon Kolltveit Larsen, …