Endringer av verv på Årsmøtet 2018

Endringer i verv på årsmøtet 2018

Styret

Elin Helen Tjomsland, Leder, Gjenvalgt for et 1. år

Sølvi Jernsetervangen Ørstenvik, Gjenvalgt for to år som Medlem, konstituert på første styremøte som Nestleder
Tove Hauge, ikke på valg, Medlem Tord Jardar Håkonsen, Ikke på valg, Medlem
Espen Vangsnes, Gir seg. Erstattes av Håkon Kolltveit Larsen

Håkon Kolltveit Larsen, forfremmet til medlem og valgt for to år

Følgende ble valgt som ikke er i styre fra før:

Heide Hauge Holte, valgt som vara for et 1. år

Merete Aspenes, valgt som vara for et 1. år

Valgkomitèn

Følgende gir seg: Leder Cathrine Ravnanger, Medlem Anita Kolltveit Larsen, Vara Silje Vangsnes

Følgene forfremmes. Medlem Asbjørn Akerlie til komitèleder

Følgende ble valgt. Espen Vangsnes og Hilde Ravnanger Hansen til medlem. Anne Ingeborg Rolland til vara

Komitèn ser dermed slik ut:

Asbjørn Akerlie, Leder.
Espen Vangsnes, Medlem
Hilde Ravnanger Hansen, Medlem
Anne Ingeborg Rolland, Vara

Arrangementskomitèn

Ble Gjenvalgt

Tove Hauge, leder
Håkon Kolltveit Larsen
Anita Kolltveit Larsen

Andre

Kasserer: Arvid Meløy trer av i august 2018. Ny kasserer blir per nå ekstern

Webmaster: Espen Vangsnes erstattes med Håkon Kolltveit Larsen og Tord Jardar Håkonsen