Invitasjon til Nordisk Aniridi samling 2019

Vi har gleden av å invitere til Nordisk Aniridi samling på Hurdal syn- og mestringssenter 7.-9. juni 2019

Medlemmer, leger og fagpersoner i Norge, Sverige og Danmark inviteres til en hyggelig og faglig helg med fokus på utredning, behandling og hvordan leve best med aniridi.

Tid: Fredag 7. juni – søndag 9. juni 2019
Sted: Norges Blindeforbund syn- og mestringssenter, Hurdal i Akershus.
Påmelding: Innen torsdag 26. april 2019.
PåmeldingskjemaGoogle Skjemaer

Litt om programmet

Fredag 7 juni 2019
18:00 middag
19:00 Årsmøte Aniridi Norge
19:30 samling i Hammersborg med sosiale aktiviteter

Lørdag 8 juni 2019
08:00 frokost
09:00 faglig program
12:00 Lunsj
13:30 faglig program
18:00 middag
19:30 underholdning og sosiale aktiviteter

Søndag 9 juni 2019
08:00 frokost
09:00 faglig program
12:00 Lunch
14:00. Avreise med fellestransport til Gardemoen

Aktiviteter

Senteret har svømmebasseng, treningsrom og gode turmuligheter. Er det varmt, så kan vi prøve sommerens første bad i Hurdalsjøen.

For barna:
Vi lager eget program for barna, og det blir barnepass til de aller minste.

For ungdommen
Det jobbes med eget program for de unge.

Ankomst og fellestransport fredag

Hurdalsenteret ligger ca. 30 minutts kjøring fra Gardemoen. Vi setter opp fellestransport fra Gardermoen til Hurdalsenteret fredag ved ankomst. Tider for dette vil bli satt opp så snart vi har fått oversikt over når dere kommer. Siste fellestransport går kl. 16:30.
NB! Husk derfor å oppgi ved påmelding ankomsttid, og om det er behov for barnesete.
Samlingspunkt blir på Peppes Pizza i første etasje (ankomsthallen).

Avreise søndag

Avreise fra Hurdal til Gardermoen på søndagen blir kl. 14.00 med fellestransport.
Det finnes ingen rutetilbud på strekningen Hurdalsenteret-Gardermoen. Egen taxi dekkes ikke, dette siden det blir satt opp fellestransport både til og fra Hurdal.
Saker som ønskes
behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret
kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted.
Saker som ønskes
behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret
kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted.
Saker som ønskes
behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret
kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted.

Egenandel og reiseutgifter

For norske deltagere:
Egenandel fredag – søndag (fullpensjon kun på Hurdal syn- og mestringssenter):
voksne: 500,- barn u/15: 250,- (Barn på eget rom betaler som voksen)
Egenandel for deltagelse kun en dag(inklusive måltider kun på Hurdal syn- og mestringssenter):
voksne: 200,- barn u/15: 100,-
Egenandel betales ved påmelding, til konto 5081.06.11178, men ikke senere enn 26. april 2019. Merk betaling med «Samling 2019» og navn.
Egenandel gjelder kun de med gyldig medlemskap, også barn. Andre betaler alle faktiske kostnader selv. Måltider på reisen til og fra samlingen, må dekkes av den enkelte, og dette blir ikke refundert av Aniridi Norge.
For innmelding, se www.aniridi.no/om-oss/bli-medlem/.
Påmelding er bindende, men forfall med legeattest godtas.
Reiseutgifter refunderes i etterkant. Skjema for reiseutgifter utdeles på samlingen. Det forutsettes at man benytter rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte. Ta godt vare på alle reisekvitteringer, kun dokumenterte reiseutgifter dekkes. Bestill billetter med en gang, da er de som regel billigst.
Har du spørsmål, ta kontakt med: Elin Tjomsland tlf: 41 37 11 19 Tove Hauge tlf: 95 10 81 10 eller Sølvi Ørstenvik tlf: 91 57 89 36

For svenske deltagere:
Har du spørsmål, ta kontakt med: Ivana Kildsgaard eller Lena Widegren

For danske deltagere:
Har du spørsmål, ta kontakt med: Susanne K. Christensen eller Thomas S. Jensen

Aniridi Norge dekker all fellestransport fra Gardermoen – Hurdal tur/retur.

Aniridi styrene i Norge, Sverige og Danmark ønsker alle hjertelig velkommen til Nordisk Aniridi samling.