Årsmelding 2018

Foreningen Aniridi Norges hovedformål er å bidra til økt kompetanse og kunnskap om diagnosen i Norge. Målsettingen med dette er at alle skal kunne få en oppfølging som hindrer unødig synstap og økt livskvalitet. Aniridi Norges formålsparagraf definerer at vi skal jobbe mot målet gjennom påvirkningsarbeid opp mot beslutningstakere, organisasjoner og fagpersoner. Vi skal etablere …

Melding fra valgkomiteen i Aniridi Norge

Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem mot årsmøtet 2019, og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.Send innspill skriftlig på epost til valgkomite2019@aniridi.no innen 31. mars 2019. Årsmøte i Aniridi Norge er 7. juni 2019 kl. 19:00 på Hurdal syn- og mestringssenter i Hurdal Hilsen valgkomiteen i Aniridi Norge

Innkalling til årsmøte i Aniridi Norge 2019

Hurdal Syn- og mestringssenter i HurdalFredag 7. juni 2019 Kl. 19:00 Årsmøte blir samme helg som Nordisk Aniridi samling, og på samme sted. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet.Styret kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted. Årsmøtet skal behandle styrets …