Innkalling til årsmøte i Aniridi Norge 2019

Hurdal Syn- og mestringssenter i Hurdal
Fredag 7. juni 2019 Kl. 19:00

Årsmøte blir samme helg som Nordisk Aniridi samling, og på samme sted.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet.
Styret kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted.

Årsmøtet skal behandle styrets årsmelding, revidert regnskap og årets budsjett, samt innkomne saker fra foreningens medlemmer. Videre skal det gjennomføres valg til styret og neste års valgkomité. Årsmøtet skal også fastsette foreningens årlige medlemskontingent.

Melding fra valgkomiteen

Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem mot årsmøtet 2019, og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.
Send innspill skriftlig på epost til valgkomite2019@aniridi.no innen 31. mars.

Vennesla 15. mars 2019
Elin Tjomsland
Leder Aniridi Norge