Melding fra valgkomiteen i Aniridi Norge

Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem mot årsmøtet 2019, og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.
Send innspill skriftlig på epost til valgkomite2019@aniridi.no innen 31. mars 2019.

Årsmøte i Aniridi Norge er 7. juni 2019 kl. 19:00 på Hurdal syn- og mestringssenter i Hurdal

Hilsen valgkomiteen i Aniridi Norge