Kurs for personer med aniridi, albinisme og deres pårørende

Nedsatt funksjonsevne, identitet eller ingrediens? Hvor viktig er nedsatt funksjonsevne for identiteten? I hvilken grad preger den selvfølelsen? Det finnes ingen oppskrift på hva et godt liv er! Men noen ganger kan enkle teknikker, litt refleksjon og bevisstgjøring føre til betydningsfulle endringer. I dette korte kurset får du muligheten til å oppdage noen av disse …