Kurs for personer med aniridi, albinisme og deres pårørende

Nedsatt funksjonsevne, identitet eller ingrediens?

Hvor viktig er nedsatt funksjonsevne for identiteten? I hvilken grad preger den selvfølelsen? Det finnes ingen oppskrift på hva et godt liv er! Men noen ganger kan enkle teknikker, litt refleksjon og bevisstgjøring føre til betydningsfulle endringer. I dette korte kurset får du muligheten til å oppdage noen av disse skattene sammen med andre. Du får lære teknikker og får vite en del om andres lure grep. Kurset passer både for deg som har Aniridi eller Albinisme og for deg som er pårørende.

Tid: 18.- 20. oktober 2019
Sted: Scandic Oslo Airport

Egenandel for medlemmer i Aniridi Norge: Kr. 500,- pr. pers.

Bindene påmelding til og innen 1. september 2019:
Aniridi Norge: Heidi Haug, e-post: Heidi.Haug@blindeforbundet.no