Erasmus+ prosjekt for tidlig inkluderende undervisning

Aniridi Norge har blitt med som partner i Erasmus+ prosjektet «Looking out for a school for all». Prosjektet fokuserer på tidlig inkluderende undervisning for synshemmede barn i førskolealder.

Sammen med fem partnere fra tre forskjellige land, skal det utvikles materialer og verktøy for å hjelpe til med inkludering av barn med synshemming i førskolealder. Prosjektet skal vare til august 2020.

Det andre møtet ble avholdt i Sandefjord, 14. september, med Tove Hauge og Sølvi Ørstenvik som representanter for Aniridi Norge. Det ble der bestemt å fokusere to på oppgave; Virtuelt treningsopplegg for førskolelærere, og et pedagogisk dataspill for svaksynte førskolebarn.

For mer informasjon: