Aniridia-Net – et europeisk COST-prosjekt

Aniridi ble i 2019 inkludert i det såkalte COST-samarbeidet i EU (European Cooperation in Science and Technology): Aniridia-Net: Aniridia: Networking to address an unmet medical, scientific, and societal challenge Det var svenske Neil Legali som søkte om deltakelse i COST, og han er nå leder av gruppen som skal arbeide med aniridi, kalt Aniridia-Net. Hensikten …