Årsmøte til Aniridi Norge 2020

Styret vedtok på styremøte 24. mars 2020 at årsmøte til Aniridi Norge 2020 blir avholdt digitalt, dette på grunn av situasjonen rundt Korona virus krisen, og siden den årlige Aniridi samlingen 5 – 7. juni 2020 nå er avlyst.

Årsmøteklubbe

Styret vedtok også å flytte årsmøte datoen fra fredag 5. juni 2020 kl. 20, til torsdag 18. juni 2020 kl. 18.

Man er også nødt å melde seg på til årets årsmøte, siden dette blir digitalt og siden sakslisten skal sendes ut 4 uker før årsmøte til de påmeldte.
Påmelding kan sendes til elinhelen75@gmail.com innen 20. mai 2020.