Erasmus+ prosjekt: Looking out for a school for all

Prosjektet fokuserer på tidlig inkluderende undervisning for synshemmede barn i førskolealder. Det involverer partnere fra tre forskjellige land: RedTree, en spansk organisasjon med lang erfaring i å jobbe med organisasjoner for synshemmede; Alba, den spanske foreningen for albinisme; Aniridia Europe; Aniridi Norge; Aniridia Italiana; og SmallCodes, et italiensk firma med spesialisering innen utviklende digitale miljø.

Hovedobjektivet er å utvikle materialer og verktøy for å hjelpe til med inkludering av barn med synshemming i førskolealder. Til dette formålet er det tenkt å utvikle apper med tilpasset læring, og guider/håndbøker om inkludering for barnehageansatte.

På det tredje møtet, 21. februar 2020 i Firenze, ble det blant annet presentert pedagogisk materiell, et virtuelt kurs for barnehagelærere, og et undervisnings-spill for nettbrett.

Prosjektet var planlagt å vare i to år, fra september 2018 til august 2020, men på grunn av Coronasituasjonen er er pilottesting og sluttføringen utsatt.

For mer informasjon: