Regionale samlinger vinterhalvår 2020/2021

Styret i Aniridi Norge hadde styremøte i går 19. oktober 2020, og da ble dette bestemt i forhold til regionale samlinger.

Styret støtter et ønske om å holde regionale samlinger, men forbeholder å få søknad med forslag til samling og et budsjett før det blir gjort en avgjørelse.

Andre medlemmer kan også delta på nærliggende regionale samlinger, om det ikke blir arrangert samling i sin region.

Det skal være en egenandel på 200 NOK.

Arrangøren får fritak fra egenandel som honorar.
Om arrangementet er middag og show får de 1200 NOK per person. De som kun skal være med på enten middag eller show for kun 100 NOK i egenandel.
Om arrangementet er kun middag får de 600 NOK per person.
Om beløpet må være høyere, så skal dette behandles i styre.
Kun nødvendige reiseutgifter over 100 NOK etter rimeligste reisemåte blir refundert.

Styret i Aniridi Norge sender ut invitasjonen til aktuelle medlemmer i den regionen samlingen arrangeres i (dette på grunn av personvernet), og publiserer arrangementet på hjemmesiden og i den lukkede fb gruppen.

Norgeskart med fylker anno 2020

Arrangementet til regionale samlinger må skje innen førstkommende vinterhalvår 2020/2021.

Regionfordeling:

  1. Vestland og Rogaland
  2. Agder
  3. Østlandet (Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet)
  4. Møre og Romsdal og Trøndelag
  5. Nordland og Troms og Finnmark

Søknader kan sendes til styret@aniridi.no innen 15. november 2020