Erasmus+ «School for All»-prosjektet: En oppdatering

En visuell poster for eventet.

I begynnelsen av mai ble det avholdt et seminar på universitetet i Valencia, Spania, i Erasmus+ prosjektet: «School for All», som blant annet Aniridi Norge og Aniridia Europe er partnere i. Hele prosjektet var møtt store utfordringer på grunn av corona-pandemien, da det i utgangspunktet er transnasjonalt med partnere fra flere land involvert. Likevel har man klarte å holde fremdriften oppe, om enn i mindre skala.

Seminarets tittel var «Looking for inclusion: A seminar for real inclusion for kids with visual impairment in the childhood school», og det deltok mer enn 100 lærere og spesialpedagoger, samt andre fagfolk. I tillegg til å få presentert en veileder for tidlig inkludering av synshemmede i barneskolen, ble de også invitert til å delta i videreutvikling av verktøyet. Det arbeides nå videre med evaluering og videreutvikling.

Resultater fra prosjektet vil bli fremlagt som et lite foredrag på aniridisamlingen i juni.