Invitasjon til aniridisamling og årsmøte 2022

Tid: Fredag 10. juni – søndag 12. juni 2022
Sted: Quality Hotel Sarpsborg / Norges morsomste hotell
Påmelding: Innen søndag 24. april 2021 for «early bird»-pris. Senere påmelding medfører høyere egenandel, og absolutt siste mulighet for å melde seg på er innen mandag 23. mai.
Påmeldingskjema: deltager.no/event/aniridisamling2022
Evt: Tove Hauge, tlf. 951 08 110

Aniridi Norge inviterer i år medlemmer til en hyggelig helg på Norges morsomste hotell den andre helgen i juni.

Litt om programmet for samlingen

Endelig kan vi samles igjen, og vi har mye spennende program for helgen. Vi håper at vi kan treffe nye medlemmer som ikke har vært med på aniridisamling tidligere. Solrun deltar fra Senter for Sjeldne diagnoser. Erlend og Solrun skal fortelle om studien og prosjektmidlene de har fått innvilget fra Senter for Sjeldne Diagnoser. Erlend er frikjøpt i 20% stilling for å arbeide sammen med Solrun i SSD. Videre skal vi høre om nytt fra forskning/behandling og studier. Helgen før er det Europeisk aniridikonferanse i Spania og vi håper å få med litt nytt derfra. Videre arbeides det med å få til et innlegg om Auditory Procesing Disorder (APD), hvilke problemer kan det medføre og hva kan gjøres?

Quality Hotel Sarpsborg er valgt fordi barna har mange aktivitetsmuligheter her, med et fantastisk badeland og superland med blant annet minigolf, sklier og klatrestativ. Ved siden av hotellet ligger Inspira som er et engasjerende science center som bla. har en temautstilling om Dinosaurer. Her kan du møte 20 Dinosaurer i full størrelse som beveger på hode og hale eller du kan besøke planetariet og være med på en spennende reise ut i verdensrommet. Her er det masse spennende muligheter. Gå inn på nettsiden og studer (inspiria.no, superland.no)
Det vil bli laget grupper med aktivitetsledere fra hotellet lørdag og eventuelt søndag. Ungdom har jo mulighet til å gjøre aktiviteter på egenhånd.
Sett opp ønsket aktivitet og alder. Si også fra om du ønsker å delta i en gruppe, selvstendig, eller med egen ledsager. Inspira er best egnet for barna i eller rett under skolealder. Det vil bli arrangert gruppeaktiviteter til: Badeland, Superland og Inspira science center. I tilknytning til Inspiria er det også en utendørs aktivitetspark. Vi forsøker også å gi rom for at familiene kan gjøre noen aktiviteter sammen.
Vi får kanskje til ansiktsmaling lørdag. Sett også opp om du vil delta på det.med

Matservering i løpet av helgen

Mat som serveres på hotellet i løpet av helgen
Frokost: 07-09.00 (Programmet begynner kl 09.00), lunsj 13.00, og middag kl 18.00.Middag fredag begynner kl. 18.00, og lunsj søndag er 13.00. Ønsker du annen drikke enn vann må dette betales selv.
Det er viktig at du melder fra om allergier og behov for spesialkost.

Egenandel og reiseutgifter

Egenandel fredag – søndag (fullpensjon på hotellet, 2 dager og reiseutgifter t/r samlingen):
voksne: 500,-, barn/unge (3 – 18 år): 250,- og barn under 3 år ingen egenandel
Etter 24 april blir egenandel for voksne 800,- og 350,- for barn.
Førerhund bor gratis på hotellet. Andre hunder må man betale for selv, en kostnad på 250,- til sammen for helgen. Gi beskjed om du har med førerhund, eller annen hund i påmeldingen.
Egenandel betales ved påmelding.
Egenandel gjelder kun de med gyldig medlemskap (betalt medlemskontingent for 2022), også barn. Andre må dekke alle kostnader selv. Måltider til og fra samlingen, må hver deltaker betale selv, og dette blir ikke refundert av Aniridi Norge.
For innmelding, se aniridi.no/om-oss/bli-medlem/.
Påmelding er bindende, men forfall med legeattest godtas.
Reiseutgifter refunderes i etterkant. Skjema for reiseutgifter utdeles på samlingen. Det forutsettes at man benytter rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte. Ta godt vare på alle reisekvitteringer, kun dokumenterte reiseutgifter dekkes. Bestill billetter med en gang, da er de som regel billigst.

Ankomst og transport til og fra Quality Hotel Sarpsborg

For å komme til Quality Hotel Sarpsborg kan man ta tog fra Oslo lufthavn Gardermoen til Oslo S. (Flere avganger pr. time.) NB FLYTOGET DEKKES IKKE. Gå fra Oslo S til Oslo bussterminal. (7 minutter/450 meter) Fra bussterminalen går buss VY3 mot Sarpsborg fra plattform A5 (5 over hver hele time) med stopp på Lekevollkrysset E6. Hotellet ligget rett ved siden av stoppet. (75 meter/1 minutt) Buss VY3 tilbake til Oslo på søndag stopper på den andre siden av motorvegen (390 meter/5 minutter), med avgang 17 over annenhver partallstime. (10.17, 12 17, osv.) Busstid er 1 time, 23 min. Man kan også kjøre bil direkte til hotellet. Hotellet har parkering til maks 50,- pr døgn og det avtales med hotellet ved ankomst. Har noen problemer med disse reisealternativene så vær vennlig å ta kontakt med Tove Hauge tlf. 951 08 110.
Dersom noen skal fly med Norwegian så ta kontakt med Tove Hauge. Vi har bonuspoeng igjen etter aniridikonferansen i London som ble avlyst.

Årsmøte 2022

Årsmøte blir avholdt fredag 10 juni, kl. 19.30.
Innkalling til årsmøtet kunngjøres for alle medlemmene senest 8 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted. Saker som ønskes

Styret og arrangementskomiteen ønsker alle hjertelig velkommen til samling. Er du ny deltager vil vi forsøke å ta ekstra godt vare på deg.