Studien på livskvalitet hos personer med medfødt aniridi er i gang

1. mai ble invitasjon til studien om aniridi og livskvalitet sendt på e-post til medlemmer av Aniridi Norge. Det er personer med aniridi som er 16 år eller eldre, som er invitert til å delta. Studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Aniridi Norge, og har som mål å bedre helsetilbudet for personer med aniridi. Hensikten er å belyse fysiske og psykiske symptomer hos voksne personer med aniridi, og undersøke om disse symptomene har betydning for personens livskvalitet. Økt kunnskap om dette vil kunne gi mer helhetlig oppfølging av gruppen. Du kan lese mer om studien i tidligere oppslag på foreningens nettside.

Alle personer med aniridi som er 16 år eller eldre, er velkomne til å delta i studien. Personer som ikke er medlemmer av Aniridi Norge, er også velkomne til å delta, og kan ta kontakt med de ansvarlige for prosjektet (se under).

Kontaktinformasjon:
Erlend Christoffer Sommer Landsend, tlf. 924 02 330, erllan@ous-hf.no
Solrun Sigurdardottir, tlf: 23 07 53 34, sosigu@ous-hf.no