Julehilsen fra Aniridi Norge

Da nærmer vi oss julehøytiden, og året 2022 avsluttes snart. Dette året har heldigvis blitt et normalt år, enn det de to forrige årene har vært. Så nå i 2022 klarte Aniridi Norge å avholde en samling og en tur.

Årets Aniridi samling og årsmøte ble avholdt i Sarpsborg, helgen 10. – 12. juni 2022. Det var over 60 medlemmer som deltok, fra hele landet. Barna hadde egen aktivitet, mens de voksne fikk faglig påfyll.

Fra 11. til 14. august 2022 ble det avholdt tur til Narvik og tur på Rallarveien. Det var stor interesse for turen, med 36 medlemmer og 2 fellesledsagere som deltok.

I år hadde Aniridia Europa konferanse i Spania. Det var fra 3. – 5. juni. Aniridi Norge var representert der.

Snart starter et nytt år, og styret med arrangementskomiteen har planlagt neste års samling og 20 års jubileum til Aniridi Norge 16. – 18. juni 2023 på Oskarsborg Castle Hotel og Resort, som ligger på ei øy i Drøbak. Her kommer det mer informasjon på nyåret.
Årsmøte til Aniridi Norge kommer til å bli avholdt på teams (digitalt) en kveld i en hverdag i siste halvdel av mars. Innkalling kommer på nyåret.

Styret i Aniridi Norge vil ønske alle medlemmer, samarbeidspartnere og andre interesserte en riktig god jul og et godt nytt år!

Vennesla 17. desember 2022
Elin Andreassen
Styreleder Aniridi Norge