Invitasjon til aniridisamling 2023 og 20 års jubileum

Tid: Fredag 16. juni – søndag 18. juni 2023
Sted: Oscarsborg Hotel og Resort (Oscarsborg Festning) ved Drøbak

Påmelding: Innen søndag 19. februar 2023 for «early bird»-pris. Senere påmelding medfører høyere egenandel, og absolutt siste mulighet for å melde seg på er innen søndag 19. mars 2023.
Årets påmeldingsfrist er blitt satt tidlig, dette på grunn av at Oscarsborg Hotel og Resort har lang avbestillingsfrist.

Påmeldingskjema: https://www.deltager.no/event/aniridisamling2023
Evt: Jan Henningsen tlf: 48897543 og e-post: jan@aniridi.no

Aniridi Norge inviterer i år medlemmer til en hyggelig helg på Oscarsborg Hotel og Resort (Oscarsborg Festning) tredje helgen i juni.
I år (2023) har Aniridi Norge 20 års jubileum, og dette kommer til å bli markert på lørdags kvelden med festmiddag.

Program for helgen:

Programmet for helgen er under utarbeidelse hos arrangementskomiteen, og blir sendt ut når det er klart.

Egenandel og reiseutgifter

Egenandel fredag – søndag (fullpensjon på hotellet, 2 dager og reiseutgifter t/r samlingen):
voksne: kr. 500,-, barn/unge (3 – 17 år): kr. 250,- og barn under 3 år ingen egenandel
Etter 19. februar blir egenandel for voksne: kr. 800,- og kr. 350,- for barn/unge (3 – 17 år).
Førerhund bor gratis på hotellet. Andre hunder må man betale for selv. Gi beskjed om du har med førerhund, eller annen hund i påmeldingen.
Egenandel betales ved påmelding.
Egenandel gjelder kun de med gyldig medlemskap (betalt medlemskontingent for 2023), også barn. Andre må dekke alle kostnader selv. Måltider til og fra samlingen, må hver deltaker betale selv, og dette blir ikke refundert av Aniridi Norge.

For innmelding, se aniridi.no/om-oss/bli-medlem/.

Påmelding er bindende, men forfall med legeattest godtas.

Reiseutgifter refunderes i etterkant. Skjema for reiseutgifter utdeles på samlingen. Det forutsettes at man benytter rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte. Ta godt vare på alle reisekvitteringer, kun dokumenterte reiseutgifter dekkes. Bestill billetter med en gang, da er de som regel billigst. Parkeringsutgifter på flyplasser dekkes ikke.

Ankomst og transport til og fra Oscarsborg Hotel og Resort:

FERGERUTER DRØBAKK – OSCARSBORG:
Følg denne lenken: Ferge mellom Oscarsborg festning og Drøbak (forsvarsbygg.no)
Fergen går fra Sundbrygga i Drøbak, og tar ikke med biler.

Parkering:
Det er gode parkeringsmuligheter i sentrum, og en avgiftsbelagt parkeringsplass på Huskvik, ca 400 meter fra Sundbrygga. Det er to handicap-plasser på Sundbrygga, men ellers ikke parkeringsmuligheter her.
Det er dessverre ingen lademulighet for elbil på parkeringsplassen.
Se ladestasjoner.no for info om ladestasjoner i nærheten.

Se kart for pakeringsmuligheter og kaianlegg:
kaianlegg og parkeringskart.pdf

Buss Oslo – Drøbak
Buss linje 500 fra/til Oslo Bussterminal – Grande i Drøbakk.
Se Ruter reiseplanlegger eller gå inn på Rutetabeller og linjekart | Ruter.

Styret og arrangementskomiteen ønsker alle hjertelig velkommen til samling. Er du ny deltager vil vi forsøke å ta ekstra godt vare på deg.