Øyesmerters påvirkning på kognitive vansker og tretthet hos personer med aniridi

Barn og voksne med medfødt aniridi er en gruppe som ofte har fått lite oppmerksomhet innen forskning. En nylig studie har funnet at det ofte er sammenheng mellom øyesmerter og kognitive vansker hos disse personene. Det er viktig å forstå utfordringene disse menneskene står overfor.

Les mer hos Senter for sjeldne diagnoser.