SSD søker voksne med sjelden diagnose og pårørende til prosjekt

Prosjekt om helsekompetanse

Senter for sjeldne diagnoser skal delta i et samarbeidsprosjekt med flere ulike sjeldensentre om helsekompetanse hos voksne personer med en sjelden diagnose og pårørende.

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser er prosjektansvarlig. Prosjektet skal kartlegge helsekompetanse, mestringsforventning og livskvalitet

Dette er et viktig prosjekt for at fagpersoner skal få ny kunnskap og kunne tilpasse tjenester best mulig til brukere og pårørende. Det er ønskelig med så høy deltakelse som mulig.

Les mer og meld interesse her: Har du en sjelden diagnose, eller er du pårørende? – Frambu