Andre tillitspersoner

Valgkomité

Valgt på årsmøte 28. mars 2023.

Leder

Jan Henningsen

Medlem

Cathrine Ravnanger

Medlem

Mathias Storaas

Vara

Silje Vangsnes

Arrangementskomité

Valgt på årsmøte 28. mars 2023.

Leder

Jan Henningsen

Medlem

Heidi Haug

Medlem

Merete Aspenes

Andre

Regnskapsfører: Vekstra Sør AS

Redaktør hjemmeside og Facebook side/gruppe: Elin Andreassen

Nettansvarlig: Elin Andreassen og Espen Vangsnes