Andre tillitspersoner

Valgkomité

Valgt på årsmøte 18. juni 2020.

Leder

Asbjørn Akerlie

Medlem

Hilde Hansen

Medlem

Lucius Bader

Vara

Anita Kolltveit Larsen

Arrangementskomité

Valgt på årsmøte 18. juni 2020.

Leder

Tove Hauge

Medlem

Heidi Haug Holte

Medlem

Andre

Regnskapsfører: Vekstra Sør AS

Redaktør hjemmeside og Facebook side/gruppe: Elin Tjomsland

Nettansvarlig: Elin Tjomsland og Espen Vangsnes