Aniridi Norges forskningsfond

Hjelp oss å støtte mer forskning på aniridi!

Kontonummer for forskningskonto er: 5081.20.29611. Alle bidrag mottas med takk.

Midler deles ut til forskningsprosjekter etter søknad. Det er Aniridi Norge sitt fagråd som står for behandling av søknader.

Tildelte midler fra forskningsfondet

  • Kommer…