Likemenn

Hva er likemannsarbeid?

Likemannsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena; Å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Det er en organisert samhandling som har følgende mål: Hjelp, støtte og veiledning partene imellom. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn mottaker.

Likemannsarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov, enn for eksempel det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likemannsarbeid er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Hvem er likemennene?

Foreningen Aniridi Norge har fem faste likemenn, med ansvarsområde inndelt etter livssituasjon:

  • barn fra nyfødt til og med førskolealder
  • barn i grunnskolealder
  • unge voksne f.o.m. videregående skole, høyere utdanning og arbeidsliv
  • voksne og eldre
  • medlemmer med syndromal aniridi, uavhengig av alder

Likemennene er selv medlemmer av foreningen og har selv, eller har barn med aniridi, og har akseptert sin egen situasjon. Hver likemann har altså relevant erfaring fra sitt ansvarsområde. Disse personene er bedt av styret om å påta seg rollen som likemann nettopp på bakgrunn av villighet, erfaring og personlig egnethet. Innsatsen er ulønnet og frivillig.

Hva kan likemennene tilby?

Våre likemenn er vanlige mennesker som kan lytte, være en støtte for og oppmuntre mennesker som trenger noen å snakke med og dele erfaringer med. De tilbyr en samtalepartner som selv har erfart utfordringer knyttet til diagnosen. Ingen spørsmål er «dumme».

Alle likemenn har skrevet under på en taushetserklæring, slik at det som blir sagt, aldri blir fortalt videre, unntatt etter uttrykkelig ønske.

Hvordan kontakte en likemann?

Likemennene kan kontaktes fritt av medlemmer (og under visse omstendigheter ikke-medlemmer) innenfor rimelighetens grenser. Foreningen har desverre ikke et sentralt telefonnummer. Kun epost-adresser publiseres, for å skjerme likemennenes privatliv. Telefontider og -avtaler, og eventuelt fysiske møter, avtales med den enkelte likemann der det er ønskelig. Likemennene vil svare så snart de har anledning, og uten opphold.

Førskolealder (0-5 år)

Likemann: Silje Vangsnes

Grunnskolealder (6-16 år)

Likemann: Kari Wæge

Unge voksne (videregående skole, høyere utdanning og arbeidsliv)

Likemann: Julianne Sporstøl

Voksne og eldre

Likemann: Elin Tjomsland

Syndromal aniridi, uavhengig av alder

Likemenn: Hilde Ulleland & Frank Nilsen