Kapittel 5: Arbeid, aktivitet og voksentid

En brukerhistorie – ”Å benytte mulighetene..”Person med aniridi bruker teknisk hjelpemiddel i sitt arbeid

På få år gikk Vidar fra å ha dårlig syn til å miste synet helt; men livet som uføretrygdet passet ikke ham. Takket være et ukuelig pågangsmot og velfungerende hjelpeapparat, kom han i full jobb i en dagligvarebutikk.

Da Vidar merket at synet sviktet tok han kontakt med en arbeidsmarkedsbedrift. Saksbehandleren så skrekkslagen på Vidar som kom vinglende på sykkel mellom veibanen og fortauet inntil han bommet på innkjørselen. Vidar var blind på det ene øyet, men hadde litt syn igjen på det andre. Han fant riktig inngangsdør og kom i kontakt med en person som ble hans tilrettelegger i ”Arbeid med bistand”. Tilretteleggeren oppdaget raskt Vidars ressurser og bisto med å finne arbeidsoppgaver han kunne utføre i dagligvarebutikken. Tre måneder senere endte det med en vanlig arbeidskontrakt i full stilling.

Et par år senere gikk Vidar rett på et varestativ på jobben. Ulykken førte til at han mistet synet helt. Mye måtte læres på nytt dersom han fortsatt skulle være i arbeid. Selv om ulykken gjorde det vanskelig, ville han ikke gi opp sin nye arbeidsplass. Vidar kontaktet Huseby kompetansesenter hvor han i første omgang lærte seg mobilitetsteknikker for å forflytte seg både inne og ute. Mobilitetspedagogen kom på besøk til butikken og hjalp til med fysisk tilrettelegging og i tillegg ble det gått opp ruter i arbeidsområdet. Neste post på rehabiliteringsprogrammet var dataundervisning. Voksenopplæringen i kommunen fulgte opp datatreningen etter veiledning fra Huseby. Vidar fikk også tilpasset en talende strekkodeleser, kalt kodeknekt. Kodeknekten bidro til at han kunne arbeide som før. Vidar mener rehabiliteringsfasen er avgjørende for om man kommer seg tilbake i jobb. Selv hadde han bra oppfølging fra den lokale arbeidsmarkedsbedriften, Huseby kompetansesenter og Hurdal syns- og mestringssenter.