Råd og ideer til fritiden

Gode turråd

 • Ha realistiske mål. Legg tempoet etter egne forutsetninger.
 • I helgene kan det være mye trafikk i løypene. For noen kan det da være lurt å legge turen til et roligere tidspunkt.
 • Finn en turvenn. Godt selskap kan gi deg den tryggheten og hyggen du trenger for å nyte naturen. Dette kan være en venn, støttekontakt, ledsager eller treningskontakt. På Turistforeningens nettsider er det også mulig å komme i kontakt med andre som søker turfølge. Kilde: www.turistforeningen.no
 • Sjekk ut lokale idrettslag, Røde kors og Lions. De er flinke til å legge til rette for at flere skal kunne bruke naturen.
 • Besøk hjemmesiden til kommunen. Her får du oversikt over det kommunale løypenettet og fritidstilbud. Mange kommuner har også egne fritids- eller aktivitetsskontakter som skal tilrettelegge fysisk aktivitet for flere grupper.

Kilde: Norges Blindeforbund

Fjelltur

Ring til Den Norske Turistforeningens (DNT) turavdeling i Oslo eller ta kontakt med DNTs
turlag i ditt hjemdistrikt. Generelle henvendelser om turer og tilbud kan rettes til DNTs
administrasjon i Oslo, telefon 400 01 868.

For synshemmede og ledsagere i fjellet kreves det andre teknikker enn i byen.
Fortauskanter, søppelkasser og dårlig plasserte gateskilt er byttet ut med steinete stier og
til tider svært kupert terreng. Det er også viktig å huske at det er stor forskjell på hvor mye
assistanse en synshemmet trenger.

Her er noen tips som kan gjøre fjellturen enklere:

 • Bruk en kjepp. For mange fungerer en lett bambusstokk ypperlig som ”bindeledd” med ledsageren. Begge parter holder kjeppen lett i hånden og følger armens naturlige pendling. Verken ledsager eller den som ledes blir derfor nevneverdig sliten. Kjeppen vendes lett i den retningen man skal gå, og den synshemmede vil også merke når det kommer bakker ved at stokken tiltes enten opp eller ned.
 • Bli kjent med ledsageren. Kommunikasjon er viktig! Et godt samarbeid vises gjerne ved liten eller ingen prat mellom partene; all kommunikasjon går gjennom kjeppen. Dermed vil også den som ledes få mer tid til å nyte stillheten, inntrykkene eller bare snakke med turfølget om andre ting.
 • Hold i sekken til ledsageren i bratte skråninger eller i ekstra ulendt terreng. Nedoverbakker er ofte det vanskeligste.
 • Lik skrittavstand er en fordel.
 • Det er nødvendig å løfte beina mer i fjellet. Uansett må man nok regne med noen bomskritt.
 • Få ledsageren til å gå med en fargerik jakke som er lett å følge. Det kan være til god hjelp for en som ser litt.
 • Få ledsageren til å feste en kontrastfarget tapebit på skohælen. Dette kan gjøre det lettere å følge skrittene for en som ser litt.

Kilde: Norges Blinde nr 7/2010 – 26. august

Sosialt liv

Mange synshemmede isolerer seg og har vanskelig for å komme seg ut i foreningslivet.
Terskelen føles høy og ofte savner man noen å dra sammen med. Transport til og fra er en
annen utfordring som ofte stopper synshemmede i å delta sosialt.

Tilrettelagt transport-TT

Alle fylker har et tilbud om tilrettelagt transport, TT ordningen. Denne er ment å gjøre det
lettere for funksjonshemmede å ha en mer aktiv fritid. Ordningen er forskjellig fra fylke til
fylke og søknad sendes hjemkommunen.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand både i og utenfor hjemmet.
Ordningen er i første rekke et tilbud til personer med omfattende funksjonsnedsettelser.
BPA innebærer sterk grad av brukerstyring ved at brukeren har egne, faste assistenter som
han/hun har arbeidslederansvaret for. Tjenesten er kommunal og hjemlet i sosialtjenesteloven. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Ordningen omfatter også brukere som ikke kan ivareta arbeidslederrollen og brukerstyringen selv, som for eksempel barn og psykisk utviklingshemmede. Les mer om brukerstyrt personlig assistanse på Helsedirektoratets nettsider.

Vi anbefaler også nettadressen Ressurssenter for omstilling i kommunene.

Frivillighetssentraler

Mange kommuner har frivillighetssentraler. Her kan man henvende seg enten man har lyst
til å hjelpe andre, eller om man selv trenger hjelp. Det er stor variasjon fra kommune til
kommune i hva de kan tilby av hjelp.

Røde kors besøkstjeneste

Røde Kors besøkstjeneste organiserer faste besøk til mennesker som ønsker støtte og
oppmuntring i hverdagen. Besøksvenner kommer hjem til deg. De kan gå ærend for deg,
følge deg til butikken eller legen. Noen ønsker å bruke tjenesten for å få en besøksvenn,
mens andre har stort utbytte av selv å være en besøksvenn. Røde Kors driver også
kontaktskapende virksomhet som fellesturer, eldrekafeer, jule- og påskefester, trimkvelder
m.m. Les mer om besøkstjenesten på nettsidene til Røde Kors.

Lions Norge

Lions Club har blant annet engasjert seg i nærmiljøet. De har lokale klubber over hele
landet som kan bistå der det trengs blant unge, gamle og funksjonshemmede i nærmiljøet.
I 1925 mottok Lions en utfordring fra Helen Keller. Siden da har Lions støttet spesielt opp
om utfordringer som synshemmede møter. Ved siden av innsamlingsaksjoner, bistår også
enkelte Lionsklubber med tjenester som transport og følge til enkeltpersoner.
Les mer om Lions på Lions Norge.

Norges blindeforbund

Norges blindeforbund har fylkeslag i alle fylkene og i en del fylker er det også lokallag.
Norges blindeforbund har mange ulike tilbud på syn- og mestringssentrene sine og i de
enkelte fylkes- og lokallag. Tilbudene blir annonsert på Norges blindeforbunds hjemmeside
og på lydaviser (gis ut på CD en gang i uken) samt i medlemsbladet ”Norges Blinde”.

Førerhund

Man trenger ikke å være blind for å ha nytte av og rett til førerhund. Førerhunden er et flott
hjelpemiddel som gjør det enklere å komme seg rundt. Førerhunden har også en sosial
side. Selv om hunden ikke skal forstyrres når den jobber, så har nok mange synshemmede
erfart at man lettere kommer i kontakt med andre når man ferdes rundt med hund.

Fadderordning

En del lag og foreninger har såkalte fadderordninger. Dette innebærer at et medlem får
ansvar for å hjelpe et nytt medlem til rette. Vi anbefaler at du tar kontakt med det laget eller
den foreningen du er interessert i og hører om de har en slik ordning.

Telefonkontakt for eldre og uføre

Den humanitære organisasjonen, Telefonkontakt for eldre og uføre, drives i dag med støtte
blant annet fra Helsedirektoratet. Her kan du enten melde deg som telefonvenn eller be om
å få en. Du kan ringe telefonkontakten på telefon 22 41 02 30.

Ferie og reise

Det er fullt mulig å reise alene selv om synet er dårlig. For at opplevelsen skal bli god kan
det være lurt med grundig planlegging.

Hjelpemidler for en god ferie

Det finnes flere produkter som kan gjøre ferieturen litt enklere. En mottaker festes på
kofferten og en sender til nøkkelknippet. Når du trykker på senderen og du er i nærheten av
kofferten, vil du høre en pipelyd som identifiserer din koffert. Du kan også henge
mottakeren på innsiden av døren. Det gjør det enklere å finne tilbake til riktig hotellrom.
Med selvlysende bagasjelapper i knallsterke farger, er det ikke lenger noen tvil om hvilken
sort firkant som er din koffert. En bagasjeorganiserer holder orden på skjorter og andre
klær som du ønsker å pakke separat. Du kan lese mer på Adaptor og Enklere Liv.

Assistanse på reisen

Blinde og svaksynte har rett til hjelp for å finne frem på flyplasser og togstasjoner i Norge.
I tillegg finnes det en assistanseordning ved Oslo Bussterminal. Det er lurt å gi beskjed om
hvilken assistanse du trenger. Du bør også sette deg inn i reglene for bestilling.

Fly

Funksjonshemmede har krav på assistanse fra de ankommer lufthavnen de skal reise fra
og til de forlater lufthavnen ved bestemmelsesstedet. Assistansen skal være kostnadsfri. Les mer om reglene på Luftfartstilsynets nettsider. Avinor gir også informasjon om assistansebestilling.

Ved Oslo Lufthavn Gardermoen har Medema Easy Travel ansvar for assistanse. De kan
kontaktes direkte på telefon. Ellers må du bestille assistansetjenesten fra din reiseoperatør.
Regelen sier: bestill assistanse senest 48 timer før avreise. Ber du om assistanse først ved
ankomst til flyplassen, må du regne med mer ventetid. På Oslo Lufthavn Gardermoen er det Medema står for assistansen, også til og fra toget.

Medema Easy Travel, telefon: 64 82 17 70.

Tog

I dag finnes det assistanseordning ved stasjonene i Trondheim, Bergen, Oslo Lufthavn Gardermoen og på Oslo S. Tjenesten må bestilles på telefon, helst samtidig
som billetten, og senest klokken 21 dagen før avreise. Tjenesten er gratis. For å få hjelp på
betjente stasjoner kan selger kontaktes når man bestiller/ kjøper billett. Det er også mulig å
kontakte stasjons- eller togpersonalet.

Assistanse bestilles på NSBs kundetelefon 815 00 888, eller:

 • Bergen, Vekteren sin mobiltelefon: 916 663 98.
 • Trondheim, Vekteren sin mobiltelefon: 957 14 132.
 • Oslo S, Teamleders mobiltelefon: 916 59 039.
 • Oslo Lufthavn Gardermoen, Medema, telefon: 64 82 17 70.
 • Assistanse på utreisestasjon for Flytoget bestilles via Flytogets kundeservice på telefon: 23 15 90 00.

Buss

For bussreisende finners det ennå ingen klare retningslinjer. Vi anbefaler at du tar kontakt
med busselskapet du skal reise med, eventuelt med NSB hvis bussholdeplassen er rett ved
en jernbanestasjon. Bussterminalen i Oslo har egen assistansetjeneste.

Bussterminalen/Galleriet (Oslo) telefon: 23 00 24 01.

Les mer på Norges Blindeforbund.

Honnørkort

Honnørkortet gjelder hovedsakelig for offentlig transport, men det kan også gjelde ved ulike
kulturarangementer. Det utstedes av den enkeltes NAV-kontor til enhver som mottar
uførepensjon. Synshemmede har rett til ordningen og den gjelder også for ledsager.
Norges Blindeforbund v/ Rehabiliteringsavdelingen utsteder honnørkort til synshemmede
etter attest fra lege.

Ledsagerbevis

Dette er en kommunal ordning og gjelder for offentlig transport samt offentlige
kulturarrangementer. Vanligvis skal den funksjonshemmede betale for seg mens
ledsageren slipper gratis inn. Praksisen ute blant arrangørene er uklar. Dette skyldes
i hovedsak manglende informasjon om ordningen. Noen steder, spesielt for
kollektivtransport gis ledsageren 50 % rabatt på ordinær billettpris. Søknad sendes
hjemkommunen. Behovet for bistand er det som avgjør om søkeren får ledsagerbevis.
Man kan ha både ledsagerbevis og honnørkort.

Medlemskort i Norges Blindeforbund

Med medlemskort slipper man å betale ombordstigningsgebyr ved kjøp av billetter på NSB.
Les mer om fordeler ved medlemskort på Blindeforbundets nettsider.

Norges Blindeforbunds tilbud

Blindeforbundet har mange tilbud om ferieopphold ved sine sentre.
Fylkeslagene arrangerer egne turer og i bladet Norges Blinde averteres det flere turer
spesielt tilrettelagt for synshemmede. Hver sommer blir det arrangert barneleir,
ungdomsleir, unguke og familieleir. Les mer om tilbudene på Norges Blindeforbund.

KABB – Kristent arbeid blant blinde sitt tilbud

Hvert år arrangerer KABB påskeleir, sommerstevne, barne- og familieleir og en
ungdomssamling på høsten. Telefon: 69 81 69 81. Les mer på KABB.

Frambu – Senter for sjeldne funksjonshemningers tilbud

Hver sommer arrangerer Frambu flere helseleire for barn og ungdom med sjeldne og lite
kjente funksjonshemninger. Personer med aniridi kan søke om å delta på helseleir.
Det kreves legeerklæring første gang man søker. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på Frambu.

Bike for peace – en annerledes ferie

Har du lyst til å kombinere sykling med en reise i utlandet, så kan dette tilbudet være en
annerledes opplevelse. Les mer på Bike for Peace.