Kapittel 3: Forskning

Framtiden og forskningHanskekledte hender holder et reagensrør

Det er knyttet stor forskningsaktivitet til både isolert og syndromal aniridi. Forhåpentligvis vil en økt forståelse bidra til å utvikle nye målrettete former for behandling i framtiden. Det finnes mye informasjon om pågående utprøving av behandling for ulike tilstander.

Er du interessert i å vite mer kan følgende nettsider anbefales:

Se også kapittel 1 ”Om aniridi”.