Økologisk modell

Under presenteres en økologisk modell for å vise ulike samhandlingsinstanser en person med aniridi er i kontakt med. Innerst i figuren er personen med aniridi med familie og venner, så følger nærmiljøet med skole, arbeid osv, deretter lokalsamfunn og storsamfunn. Nederst finner man Aniridi foreningen, Statsped systemet med Huseby og Tambartun og Senter for sjeldne diagnoser som er markert med en sirkel i rødt som overlapper alle samfunnssystemene presentert.

Sirkel med flere sirkler lagvis innover. Person med aniridi innerst. Uttover i sirklene står forskjellige hjelpeapparater og tilbud.