Huseby kompetansesenter

Huseby kompetansesenter er en virksomhet i Statlig spesialpedagogisk støttesystem; Statped. Statped er et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre styrt av Utdanningsdirektoratet. Kompetansesentrene gir tjenester til kommunene i deres arbeid
med å realisere opplæringslovens mål om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Husebys målgruppe er personer med synsvansker.

Senteret ligger på Hovseter i Oslo og yter synspedagogiske tjenester til Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, Oslo og Vestfold. I tjenestene kan inngå: tverrfaglig utredning av synsfunksjon og tiltaksrettet
rådgivning til den synshemmede selv, pårørende og det faglige nettverket rundt. Huseby tilbyr et stort antall kurs og konferanser.

Tema for kursene kan være:

  • Organisering og tilrettelegging av undervisning
  • Punktskrift, mobilitet, ADL, IKT
  • Synspedagogiske, sosialpedagogiske og skolefaglige emner

Sammen med Tambartun kompetansesenter og Statped Nord driver Huseby utstrakt kompetanseutvikling og arbeider kontinuerlig med å utvikle kunnskap om synsvansker. Samarbeid med høgskoler og universitet sikrer høy faglig kvalitet og inkluderer utdanning av synspedagoger på masternivå. Huseby har et landsdekkende ansvar for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til elever med synsvansker på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. I tillegg har senteret nasjonalt ansvar for lydbøker til lesehemmede og bevegelseshemmede i hele det 13-årige skoleløpet. Senteret er del av kompetansesystemet for døvblinde i Norge på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, med særlig ansvar for oppgaver knyttet til synsvansker. Senterets ”Bestillingstorg” distribuerer Utdanningsdirektoratets publikasjoner til hele landet. Søknad om tjenester sendes fra barnehage eller skoleeier i samarbeid med PPT. Haster det? Ta direkte kontakt med Huseby kompetansesenter, så hjelper vi deg videre til rett person og instans. Kontakt med senteret på telefon: 22 02 95 00. E-post: huseby@statped.no.