Tambartun kompetansesenter

Tambartun kompetansesenter tilbyr tjenester til synshemmede og deres nettverk på oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner. Senteret ligger i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og yter synspedagogiske tjenester til områdene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Tambartun har landsdekkende ansvar for spesialpedagogiske tjenester til
mennesker med Spielmeyer-Vogts sykdom (NCL). Senteret utvikler, tilrettelegger og produserer læremidler for synshemmede elever i førskole og grunnskolens barnetrinn.

Det er den opplæringsansvarlige instansen i kommunen eller fylkeskommunen som søker om tjenester. Foreldre og synshemmede kan be kommunen om å søke tjenester fra senteret. Søknaden skal sendes på eget skjema. Kontakt senteret på telefon: 72 87 93 00.
E-post: tambartun@statped.no