Kapittel 8: Illustrasjon

Øyet i snitt

Detaljert illustrasjon av hele øyet, sett fra siden

Fremre segment i snitt

Detaljert illustrasjon av øyets fremre del, sett ovenfra