Syndromal aniridi

Du kan søke mer informasjon om WAGR og Gillespie syndrom via noen av de lenkene som står både på slutten av dette avsnittet og på slutten av avsnittet om genetikk i kapitlet; ”Om aniridi”.