Mine sider

Oversikt over viktige kontakter

Funksjon Kontakt Telefon
Koordinator for
ansvarsgruppen
Helsesøster/
helsestasjon
Fastlege
Barnehage/Skole
Synskontakt/
Synspedagog
PPT
Ergoterapeut
Fysioterapeut
NAV 800 33 166
Hjelpemiddelsentralen
Sykehus
Øyelege
Senter for
sjeldne diagnoser
23 07 53 40
Huseby/Tambartun

Viktige hendelser

Her kan du skrive inn viktige hendelser som for eksempel: Når var jeg hos øyelegen, på sykehuset, når startet behandling med en bestemt øyemedisin, når ble en operasjon foretatt, når søkte jeg og fikk innvilget et bestemt hjelpemiddel, når var jeg på Huseby, hos synspedagogen, i kontakt med PPT osv.

Dato Viktig hendelse