Ordliste

Abduksjon
Føring av øyet utover fra midtlinjen.
Adduksjon
Føring av øyet innover fra midtlinjen.
Adaptasjon/adapsjon
Netthinnens evne til å tilpasse seg ulike lysforhold.
Afaki
Uten linse etter operasjon for grå stær.
Akkommodasjon
Betegner øyelinsens evne til å endre innstilling fra avstand til nær.
Aniridi
Helt eller delvis manglende iris.
Amaurose
Total blindhet uten lyssans.
Amblyopi
Dårlig syn på et øye uten påviselig organisk årsak sees ved skjeling eller store brytningsfeil.
Anisometropi
Forskjellig brytningsforhold på de øyne.
Astenopi
Synstretthet.
Astigmatisme
Brytningsfeil i øyet som medfører at formen på gjenstanden som øyet ser, endres. Skyldes vanligvis feil i hornhinnen. Korrigeres med briller.
Bifokal
Brukes om brilleglass som er slipt for både avstand og nær.
Binokulær
Med begge øyne samtidig.
Cataract
Se katarakt.
Cornea
Hornhinne.
Cycloplegi
Lammelse av pupille- og akkommodasjonsmuskel.
Dioptri
Enhet for brytningsforhold.
Diplopi
Dobbeltsyn.
Dystrofi
Tilstand der virksomheten i cellene ikke lenger makter å bygge opp eller holde liv i vevet. Ofte brukt om forskjellige netthinnesykdommer der cellene ikke lenger fungerer.
Emmetrop
Normalt syn, normale lysbrytningsforhold i øyet.
Epitel
Cellelag som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler. Cellene kan ligge i et eller flere lag.
Esofori
Skjult innoverskjeling.
Esotropi
Åpenbar (synlig) innoverskjeling.
Exofori
Skjult utoverskjeling.
Exotropi
Åpenbar (synlig) utoverskjeling.
Fargesvakhet
Angir en defekt i en av totalt tre typer tapper. Vanligvis opptrer dette som en rød-grønn fargedefekt. Feilaktig kalles det fargeblindhet.
Fotoreseptorer
De lysømfintlige synscellene i netthinnen som vi vanligvis kaller tapper og staver.
Fusjon
Sammensmelting av de to netthinnebilder til ett.
Glasslegemet
Et geleaktig, glassklart stoff som fyller størstedelen av øyeeplet.
Glaukom
Grønn stær, oftest forbundet med høyt øyetrykk.
Haploinnsuffisiens
Dersom den ene av våre to genkopier har en sykdomsgivende genfeil, vil ikke bidrag fra den andre normale genkopien være nok til å forhindre sykdom.
Hyperplasi
Redusert utvikling av et organ, f eks netthinnen.
Hypermetropi
Langsynthet. Betegnelse på for svak brytning i øyets lysbrytende medier. Korrigeres med plussglass.
Iris
Regnbuehinne.
Katarakt
?
Keratopati
Samlebetegnelse på betennelsesreaksjoner i hornhinnen.
Kolobom
Defekt i øyet, f.eks. i form av en kløft i øyelokket eller et hull i regnbuehinnen (iris), eventuelt også i årehinnen og synsnerven.
Konvergens
Øynenes samlebevegelse mot et punkt på nært hold.
Limbus
Grensen mellom kornea (hornhinnen) og sclera (senehinnen).
Macula
Også kalt den gule flekk. Det stedet i sentrum av netthinnen som har den tetteste bestanden av synceller, vesentlig tapper. Det er denne delen av netthinnen som gjør det mulig for oss å se detaljer og skille mellom ulike farger. I sentrum av macula, ligger er det en grop som kalles fovea centralis.
Mydriasis
Lammelse av pupillemuskelen (stor pupille, f.eks etter drypping.)
Myopi
Nærsynthet Betegnelse på for sterk brytning i øyets lysbrytende medier. Korrigeres med minusglass.
Nystagmus
Ufrivillige raske øyebevegelser med små utslag.
O.d (Oculus dexter)
Høyre øye.
O.s (Oculus sinister)
Venstre øye.
O.u. (Oculi utrisque)
Begge øyne.
Oftalmolog
Øyelege.
Okklusjon
Tildekning (lappebehandling ved amblyopi).
Optometrist
Optiker.
Ortoptist
Spesialutdannet person (ikke lege) som ved hjelp av egnede metoder og øvelser hjelper til ved behandling av skjeling.
Prevalens
Brukes i medisinsk statistikk til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt.
Progressive glass
Flerstyrkeglass, brukes til både fjern og nær.
Pseudofaki
Med kunstig linse, etter operasjon for grå stær.
Refraksjon
Øynenes brytningsforhold.
Samsyn
Øynenes evne til å se samtidig. Det er flere grader av samsynsevne.
Skiaskopi
Objektiv måling av øynenes brytningsforhold.
Skjev hornhinne
Se Astigmatisme.
Stereopsis
Fornemmelse av dybde ved normalt samsyn.
Strabisme
Skjeling.