Kurs for personer med aniridi, albinisme og deres pårørende

Nedsatt funksjonsevne, identitet eller ingrediens? Hvor viktig er nedsatt funksjonsevne for identiteten? I hvilken grad preger den selvfølelsen? Det finnes ingen oppskrift på hva et godt liv er! Men noen ganger kan enkle teknikker, litt refleksjon og bevisstgjøring føre til betydningsfulle endringer. I dette korte kurset får du muligheten til å oppdage noen av disse …

Melding fra valgkomiteen i Aniridi Norge

Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem mot årsmøtet 2019, og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.Send innspill skriftlig på epost til valgkomite2019@aniridi.no innen 31. mars 2019. Årsmøte i Aniridi Norge er 7. juni 2019 kl. 19:00 på Hurdal syn- og mestringssenter i Hurdal Hilsen valgkomiteen i Aniridi Norge

Innkalling til årsmøte i Aniridi Norge 2019

Hurdal Syn- og mestringssenter i HurdalFredag 7. juni 2019 Kl. 19:00 Årsmøte blir samme helg som Nordisk Aniridi samling, og på samme sted. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet.Styret kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted. Årsmøtet skal behandle styrets …