Aniridi-dagen 2018

Mens Aniridi Norge har ingen offisielle begivenheter for å feire Aniridi dagen i år. Feires det stort rundt i Verden og slik kan våre medlemmer også delta på feiringene med resten av Verden. Feiringen skjer på to måter gjennom internasjonale nettmøter på hovedsakelig Engelsk, såkalte «Webinars» og gjennom #AniridiaSight Webinars Folk rundt om i verden vil …

Sjelden dagen 2018: En sjelden tilstand på en sjelden dag.

Aniridi Norge er stemmen til personer med Aniridi i Norge, og bidrar gjennom internasjonalt samarbeid også til at aniridipasienter og deres pårørende blir hørt og sett også i andre land. Alle som har Aniridi og våre pårørende jobber for at Aniridi skal bli mer synlig og bedre forstått. Vi er forberedt på å forklare en …