Endringer av verv på Årsmøtet 2018

Endringer i verv på årsmøtet 2018 Styret Elin Helen Tjomsland, Leder, Gjenvalgt for et 1. år Sølvi Jernsetervangen Ørstenvik, Gjenvalgt for to år som Medlem, konstituert på første styremøte som Nestleder Tove Hauge, ikke på valg, Medlem Tord Jardar Håkonsen, Ikke på valg, Medlem Espen Vangsnes, Gir seg. Erstattes av Håkon Kolltveit Larsen Håkon Kolltveit Larsen, …

Høringsuttalelse til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt ut forslag til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner på høring. Aniridi Norge har i den forbindelse kommet med en høringsuttalelse. Et av kjerneområdene til Aniridi Norge er likemannsarbeid. Den uformelle erfaringsutvekslingen og støtten mellom både pasienter og pårørende oppleves av våre medlemmer som svært viktig. Hvordan det nye …

Konferanse-«flyer»

Vi ønsker at flest mulig øyeleger, genetikere og barneleger kommer på konferansen i Oslo 8.-10. juni. Derfor er konferanseavgiften (kun 1100,-) sterkt subsidiert – og inkluderer hotellopphold og måltider på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Vi oppfordrer våre medlemmer til å gi denne brosjyren til sin øyelege og andre relevante fagpersoner. Last ned brosjyren …

Ny europeisk føderasjon stiftet

Aniridia Europa ble formelt stiftet 25. september 2011 og har sitt sete i Norge. Den europeiske føderasjonen av aniridi-foreninger – Aniridia Europa – fremmer forskning, utveksling av kunnskap om aniridi og styrker pasienter med aniridi i hele Europa. Mer informasjon er tilgjengelig på www.aniridia.eu. Med etableringen av denne føderasjonen, fjerner vi barrierer, både fysisk og …

Internasjonale øyeforskere og genetikere til Oslo i 2012

Aniridi Norge fikk i dag støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til å arrangere den første europeiske medisinske konferansen om den sjeldne øyetilstanden aniridi. Aniridi Norge er den norske foreningen for personer med aniridi og deres pårørende. Aniridi innebærer en generell underutvikling av øyet med blant annet helt eller delvis manglende regnbuehinne. For de fleste …