Ny ledsagerordning for togreisende

Fra 2. januar 2012 endres bestillingsrutinene for jernbanens assistansetjeneste. Da overtar Jernbaneverket ansvaret for kontakten med personer som har behov for assistanse knyttet til reiser med tog. Tidligere ble denne tjenesten utført av NSB og Flytoget, mens formidling av tjenesten nå foretas av Jernbaneverkets kundesenter. Les mer om den nye ordningen på Funksjonshemmedes fellesorganisasjons websider.

Brukernes dårlige erfaringer med NAV

”Hvor skal grensen gå” er tittelen på en fersk rapport som baserer seg på henvendelser til FFOs Rettighetssenter. Rapporten tar for seg en rekke alvorlige tilfeller av feil og svikt i NAV, og foreslår en rekke tiltak som kan styrke brukernes rettssikkerhet. Les mer hos Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Byggskikkpris

Moss by pris for god byggeskikk gikk til Kirkeparken skole til tross for store mangler på tilgjengelighet.  Se TV Østfolds reportasje.   Du kan lese om reaksjonene i Moss Avis. Kommunen svar ser du her. Se også TV Østfolds reportasje.