Foreldrekurs og landsdekkende familiesamling

Foreldreforeningen Assistanse er nå en del av Blindeforbundet, men aktiviteten er ikke lagt død for det. I forbindelse med at Assistanse slo seg sammen med Blindefobundet, kan nå foreldre til synshemmede barn under 18 år melde seg inn i Blindeforbundet med fulle rettigheter. Det nye foreldreutvalget arrangerer i høst landsdekkende familiesamling 28. – 30. september, …