Barnas Ridderuke

Barnas Ridderuke arrangeres på Beitostølen 16.-22. januar 2011. Tilbudet går først og fremst til barn med fysiske funksjonshemninger mellom 10 og 15 år. Program og søknadskjema finnes på Beitostølen Helsesportsenter sine nettsider. Søknadsfrist er 25. november, og kursavgiften er på 900,-.

Notater nr. 1/2010

Medlemsbladet til Assistanse har to artikler til foreldre med barn på skolen. Spesialundervisning – en veileder (side 12) og Elever og belysning – er det så nøye? (side 18). Medlemsbladet finner du her.